Hoe verloopt een onderzoek van raad van kinderbescherming

Geplaatst op: 06.10.2019

Neem artikelen mee over hechting  , zeker bij jonge kinderen en laat zien dat  het wetenschappelijk is aangetoond dat een uurtje omgang  per 6 weken uit den boze is. Bij sommige zittingen is er iemand van de raad voor de kinderbescherming verder: de raad aanwezig.

Naast het bloggen op dit platform ben ik werkzaam bij de jeugdbescherming als zijnde gezinsvoogd. Of: er moet eerst hulpverlening komen, of een raadsonderzoek, en tot die tijd is er geen ruimte voor omgang of een uitbreiding.

Instantie: Raad voor de Kinderbescherming te Amsterdam Klacht: geen aandacht gehad voor de door verzoekster aangedragen adviezen van deskundigen. Er volgt zowel met het kind als de ouders aparte gesprekken. De ene rechtbank stuurt de stukken zelf door aan de raad, de andere rechtbank gaat er vanuit dat de advocaat dat doet. Sardjoe Mr.

Het startschot om los te gaan op elkaar en elkaar als ouders de diskwalificeren, met alle negatieve gevolgen van dien. Dat doen ze echter niet altijd. De raadsonderzoeker beschrijft de situatie en problemen van het kind en het gezin. Dat die aan waarheidsvinding moet doen en dat derhalve het  rapport moet berusten op feiten. Een gebrek daaraan zal al snel leiden tot een ondeugdelijk en terughoudend advies, wat koren op de molen is van de Raad. Zijnde haar waarheid en zijn waarheid.

Inhoudelijk gezien lijkt de nieuwe klachtenregeling veel op de oorspronkelijke klachtprocedure, zoals deze was opgenomen in het oude Organisatiebesluit raden voor de kinderbescherming.
  • Over deze site Copyright Privacy Cookies Toegankelijkheid. Wie werken aan een raadsonderzoek?
  • Kruimelpad Home Actueel. Alles bij elkaar opgeteld is  ons advies; weet waar je aan begint, heb jouw zaken op orde, laat je niet uitlokken, ga niet zitten babbelen, eis dat de Raad kwalitatief goed werk verricht en dien anders klachten in.

Raad voor de Kinderbescherming

In dit artikel geef ik je weer een kijkje in mijn werkveld en vertel ik je deze keer over hoe een onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming verloopt. Moeilijke vragen van de rechter richting Raad worden zo altijd ontweken. De meerwaarde van een raadsvertegenwoordiger valt of staat met diens kennis van de zaak, ervaring en kwaliteit. Het valt niet goed uit te leggen waarom voor informatie betreffende een bepaald kind of ouder wel betaald wordt en voor een ander niet. Immers, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming  zijn niet bijgeschoold en de wil om zich  professioneel verder te blijven ontwikkelen in het belang van het kind is er nog niet.

Kunnen wij u helpen? Vervolgens dient de directeur de klacht af te handelen binnen acht weken nadat de ontvangst van de klacht bij klager is bevestigd, aldus artikel 3 ld 4 Besluit.

WODC ! Het woord ' bescherming'   suggereert dat de kinderen nu eindelijk in bescherming worden genomen tegen kindermishandeling, wat ouderverstoting nu eenmaal is. Wij hebben hem gevraagd of hij dit ook zou willen communiceren met de Raad. De Raad voor de Kinderbescherming doet verschillende onderzoeken in het belang van het kind. Na het raadsonderzoek volgt het raadsrapport.

De andere ouder krijgt in het beste geval een minimale omgangsregeling.

Deel deze pagina

De rechter beslist of de raad wordt uitgenodigd voor de zitting. Verzoek bij de rechtbank Wanneer de situatie van het kind zodanig ernstig is, kan de raadsonderzoeker een verzoek bij de rechtbank indienen voor een maatregel van de jeugdbescherming.

Als de rechter onvoldoende kritisch is en meelift op het advies wordt de niet-verzorgende ouder daar vaak de dupe van.

Dat betekent dat de ombudsman geen hoe verloopt een onderzoek van raad van kinderbescherming heeft om zich uit te spreken over de vraag of de informanten terecht niet in het raadsonderzoek zijn betrokken.

Raad voor de Kinderbescherming: omdat een kind dat ernstige schade dreigt op te lopen recht heeft op een onafhankelijk advies.

Geef een reactie Reactie annuleren Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verslaafde ouders en kinderen opvoeden Een kijkje in mijn werkveld 2. Zetten stacaravan te koop nieuwveen ouders tegen elkaar op, in plaats van de de-escaleren en worden kinderen opgeofferd aan het systeem simpelweg omdat een ego van een raad onderzoeker gekwetst is.

Het grappige in deze is  wel dat diezelfde raad onderzoekers onze website en facebook nauwkeurig bijhouden, al is het maar om de ouder die zich uitlaat over de Raad hierop aan te kunnen spreken.

Zo verloopt een onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming

Als feit weten wij namelijk dat zij jou stiekem langs een hele andere lat leggen dan die jij je voor mogelijk houdt en daar kan jij een hoop van vinden, het is nou eenmaal zo:. Ook niet als het gaat over de weergave van jouw eigen woorden. Uit onderzoek in Australië en Canada blijkt dat dit ongeveer de helft van de conflictscheidingen zijn.

Op basis van een gesprekje van een uurtje per persoon met een Raad-onderzoeker.

In het gunstigste geval legt de rechter het rapport naast zich neer en komt met een ander vervolg. Tegenover deze Ed Spruijt en de Koninklijke weg staat de complete rest van de gehele nationale en internationale wetenschap. Ook De rol van Ed Spruijt in deze is, aangezien dergelijke meningsverschillen uitsluitend door de rechter kunnen worden beslecht, op zijn zachtst gezegd.

Moeilijke vragen van de rechter richting Raad worden zo altijd ontweken. Expliciet wordt erbij vermeld dat in de klachtenprocedure niet kan worden geklaagd over de inhoud van een advies van de raad voor de kinderbescherming, op kamertemperatuur. Er zijn conflictscheidingen met een voorgeschiedenis van partnergeweld, hoe verloopt een onderzoek van raad van kinderbescherming. Men kan de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen bellen om te vragen in welk register de gedragswetenschapper met wie u te maken hebt is opgenomen.

Informanten

Tegenvraag zou kunnen zijn waarom zij zichzelf niet beter bijscholen, hoort dat niet bij hun professie? Naar wie precies, dat leest u bij elk onderwerp. Weet dat de meeste gesprekken sowieso worden opgenomen, door de instanties zelf.

De andere ouder krijgt in het beste geval een minimale omgangsregeling. De kans dat de argumenten van de verdediging daarna onvoldoende op waarde geschat worden is dus levensgroot. De actieve rechter 17 januari .


Facebook
Twitter
Comments
Marline 12.10.2019 03:36 Antwoord

Doorgaans negeert men het geweldsaandeel binnen omgangszaken. De raadsonderzoeker spreekt met de ouders, met het kind en broers en zussen als die er zijn, en met mensen die het kind of gezin goed kennen.

Jacky 09.10.2019 03:30 Antwoord

Mensen hebben vaak het idee dat het niet klopt, maar zien niet direct wat er dan niet klopt. Kunnen ze deze zaak beter doorsturen naar het High Conflict Forum?

Karien 12.10.2019 07:25 Antwoord

Als jij  problemen hebt gehad, bijvoorbeeld in jouw relatie of jouw baan of met de familie en daar bovenop een probleem met jouw kind, is het verleidelijk om dit allemaal te noemen.

Laat een reactie achter

© 2015-2019 ace-outside.com Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.